Bài 6. Thứ tự thực hiện các phép tính

Bình chọn:
4.8 trên 115 phiếu
Hoạt động 1 trang 26 SGK Toán 6 Cánh Diều

Hai bạn Lan và Y Đam San tính giá trị của biểu thức 100:10.2 như sau:

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng trang 26 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính giá trị của biểu thức: a) 507 - 159 - 59; b) 180:6:3

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 27 SGK Toán 6 Cánh Diều

Hai bạn A Lềnh và Su Ni tính giá trị của biểu thức 28 - 4.3 như sau:

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 27 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính giá trị của biểu thức: (18 - 4.3:6 + 12).

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 27 SGK Toán 6 Cánh Diều

Ba bạn H’Maryam (đọc là Hơ Ma-ri-am), Đức và Phương tính giá trị của biểu thức 5 + 2.3^2 như sau

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 27 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính giá trị của biểu thức: 4^3:8.3^2- 5^2+9

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 28 SGK Toán 6 Cánh Diều

Hai bạn A Lềnh và Su Ni tính giá trị của biểu thức (30 + 5):5 như sau:

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 28 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính giá trị của biểu thức: 15+(39:3-8).4

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 5 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều

Thầy giáo hướng dẫn học sinh tính giá trị của biểu thức: 35-{5.[(16+12):4+3]-2.10}

Xem lời giải

Bài 1 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính giá trị của biểu thức: a) 2 370 - 179 +21; b) 100:5:4; c)396:18:2

Xem lời giải

Bài 2 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính giá trị của biểu thức: a) 143 - 12.5 b) 27.8 - 6:3; c) 36 - 12:4.3 + 17

Xem lời giải

Bài 3 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính giá trị của biểu thức:a) 3^2.5^3+9^2; b) 8^3:4^2-5^2; c) 3^3.9^2-5^2.9+18:6

Xem lời giải

Bài 4 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính giá trị của biểu thức: a) 32- 6.(8-2^3)+18; b)(3.5-9)^3.(1+2+3)^2+4^2

Xem lời giải

Bài 5 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính giá trị của biểu thức:a) 9 234: [3.3.(1+8^3)];b).....

Xem lời giải

Bài 6 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Trên 1 m2 mặt lá có khoảng 30 000 lỗ khí. Tính tổng số lỗ khí trên hai chiếc lá có diện tích lần lượt là 7 m2 và 15 m2

Xem lời giải

Bài 7 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Anh Sơn vào siêu thị mua 2 chiếc áo phông giá 125 000 đồng/chiếc; 3 chiếc quần soóc giá 95 000 đồng/chiếc; 5 chiếc khăn mặt giá 17 000 đồng/chiếc. Anh đã trả bằng hai phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 100 000 đồng. Anh Sơn còn phải trả thêm bao nhiêu tiền?

Xem lời giải

Bài 8 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Cô Hồng mua 30 quyển vở, 30 chiếc bút bi, hai hộp bút chì mỗi hộp có 12 chiếc. tổng số tiền cô phải thanh toán là 396 000 đồng. Cô chỉ nhớ giá của một quyển vở là 7 500 đồng, giá của một chiếc bút bi là 2 500 đồng. Hãy tính giúp cô Hồng xem một chiếc bút chì giá bao nhiêu tiền.

Xem lời giải

Bài 9 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Một trường trung học cơ sở tổ chức cho lớp 6D gồm 40 học sinh đi tham quan học tập ngoại khóa. Toàn bộ chi phí chuyến đi sẽ chia đều cho mỗi học sinh. Đến ngày đi, 4 học sinh của lớp 6D không tham gia được. Vì vậy, mỗi bạn tham gia còn lại phải đóng thêm 25 000 đồng so với dự kiến chi phí ban đầu. Tổng chi phí cho chuyến đi là bao nhiêu?

Xem lời giảiHỏi bài