Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 27 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức: \(4^3:8.3^2- 5^2+9\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thưc hiện phép tính nâng lên lũy thừa trước, rồi đến nhân và chia, cuối cùng đến cộng và trừ.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(4^3:8.3^2- 5^2+9\)

= 64 : 8 . 9 – 25 + 9 

= 8 . 9 – 25 + 9 

= 72 – 25 + 9 

= 47 + 9

= 56. 


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu