Giải Bài 1 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(2370 - 179 + 21\);

b) \(100:5.4\);

c) \(396:18:2\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Tính \(2370 - 179\) trước.

- Lấy kết quả nhận được cộng với 21.

b)

- Tính \(100:5\).

- Lấy kết quả nhận được  nhân với 4.

c)

- Tính \(396:18\).

- Lấy kết quả nhận được  chia cho 2.

Lời giải chi tiết

a)

   \(2370 - 179 + 21\)

\( = 2191 + 21 = 2212\).

b)

   \(100:5.4\)

\( = 20.4 = 80\).

c)

   \(396:18:2\)

\( = 22:2 = 11\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 16 phiếu