Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 27 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức: \(18 - 4.3:6 + 12\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thực hiện phép nhân chia trước.

- Thực hiện phép cộng trừ với kết quả nhận được với các số còn lại.

Lời giải chi tiết

\(18 - 4.3:6 + 12 = 18 - 12:6 + 12 = 18 - 2 + 12 = 16 + 12 = 28\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu