Bài 5. Góc

Bình chọn:
4.2 trên 89 phiếu
Góc

Lý thuyết Góc Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 94 SGK Toán 6 Cánh Diều

Hai thân của chiếc compa có thể xem là hai tia chung gốc. Độ mở của compa gợi cho ta hình ảnh gì?

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 94 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Hãy vẽ hai tia Ox và Oy có chung gốc O.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 94 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Hãy đọc và viết tên các góc đỉnh A trong Hình 69 và cho biết các cạnh của chúng.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 95 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Cho góc xOy và điểm N không nằm trong góc đó. Giả sử đường thẳng b đi qua N lần lượt cắt tia Ox, Oy tại C, D (Hình 76). Nêu vị trí của điểm N đối với hai điểm C, D.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 96 SGK Toán 6 Cánh diều

a) Quan sát thước đo góc b) Dùng thước đo góc để xác định số đo góc xOy trong Hình 77a.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 97 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Dùng thước đo góc để đo góc quyển sách toán của em.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 98 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Ở Hình 81 có HB = HC =CD. Đo góc để trả lời các câu hỏi sau: a) Hai góc ABC và ACB có bằng nhau không? b) Trong hai góc ACB và ADB, góc nào lớn hơn?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 99 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm, hai kim tạo thành một góc. Quan sát các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các đồng hồ dưới đây và liên hệ với những loại góc mà em đã biết.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 5 trang 100 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Hãy ghép mỗi khẳng định ở bên trái với một hình thích hợp ở bên phải.

Xem lời giải

Bài 1 trang 100 SGK Toán 6 Cánh diều

Đọc tên góc, đỉnh và...

Xem lời giải

Bài 2 trang 100 SGK Toán 6 Cánh diều

Đọc tên các điểm nằm..

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 SGK Toán 6 Cánh diều Tập 2

Cho tia Om. Vẽ tia On sao cho góc mOn=50^0

Xem lời giải

Bài 4 trang 101 SGK Toán 6 Cánh diều

Cho tia Oa. Vẽ tia Oy sao cho góc aOb=150^0

Xem lời giải

Bài 5 trang 101 SGK Toán 6 Cánh diều

Cho các góc..Hãy viết các góc đó theo thứ tự giảm dần

Xem lời giải

Bài 6 trang 101 SGK Toán 6 Cánh diều

Đo các góc sau đây và cho biết số đo của chúng...

Xem lời giải

Bài 7 trang 101 SGK Toán 6 Cánh diều

Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, ta cũng coi xOy là một góc và gọi là “góc không”. Số đo của góc không là 0^0. Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ lúc 7 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ.

Xem lời giải

Bài 8 trang 101 SGK Toán 6 Cánh diều

Bạn Hoan tham gia trò chơi tìm đường đi trên...

Xem lời giải