Bài tập cuối chương 1

Bình chọn:
4.3 trên 186 phiếu
Bài 1 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Thực hiện các phép tính sau: a) 4.25 - 12.5 + 170:10;....

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho”a) 2 ? P; b) 47 ? P; c) a ? P với a = 3 . 5 . 7 . 9 + 20; d) b ? P với b = 5 . 7 . 11 + 13 . 17.

Xem lời giải

Bài 3 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:a) 51; b) 76; c) 225; d) 1800.

Xem lời giải

Giải Bài 4 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tìm ƯCLN của hai số:a) 40 và 60;b) 16 và 124;c) 41 và 47.

Xem lời giải

Giải Bài 5 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tìm BCNN của các số sau:a) 72 và 540;b) 28, 49, 64;c) 43 và 53.

Xem lời giải

Bài 6 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Dọc theo hai bên của một con đường dài 1 500 m, các cột điện được dựng cách nhau 75 m (bắt đầu dựng từ đầu đường). Để tăng cường ánh sáng, người ta dựng lại các cột điện ở cả hai bên con đường (cũng bắt đầu dựng từ đầu đường) sao cho ở mỗi bên đường các cột điện chỉ còn cách nhau 50 m. Họ tận dụng những cột điện cũ không phải dời đi. Hãy tính tổng chi phí cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường, biết chi phí dựng một cột điện mới là 4 triệu đồng.

Xem lời giải

Bài 7 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời chia thành hai nhóm. Nhóm trong gồm: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả. Nhóm ngoài gồm: Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Các hành tinh nhóm trong có khối lượng và kích thước khá nhỏ so với các hành tinh nhóm ngoài.

Xem lời giải

Bài 8 trang 60 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 20/3/2019 sẽ dao động trong khoảng từ 1 678 đồng đến 2 927 đồng mỗi kWh tuỳ bậc thang. Dưới đây là bảng so sánh giá điện trước và sau khi điều chinh (không tính thuế VAT):

Xem lời giải

Lý thuyết Ôn tập chương 1. Số tự nhiên

Lý thuyết Ôn tập chương 1. Số tự nhiên

Xem chi tiết