Giải Bài 2 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho”

a) 2 ? P

b) 47 ? P

c) a ? P với a = 3 . 5 . 7 . 9 + 20;

d) b ? P với b = 5 . 7 . 11 + 13 . 17.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Kiểm tra các số trong a, b, c, d có là số nguyên tố không.

- Nếu là số nguyên tố thì kí hiệu “∈”, không là số nguyên tố thì kí hiệu “∉”.

Lời giải chi tiết

a) 2 ∈ P

b) 47 ∈ P

c) a = 965 chia hết cho 5.

=> a ∉ P

d) b = 606 chia hết cho 2.

=> b ∉ P

Loigaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương 1

 • Giải Bài 3 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:a) 51; b) 84; c) 225; d) 1800.

 • Giải Bài 4 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Tìm ƯCLN của hai số:a) 40 và 60;b) 16 và 124;c) 41 và 47.

 • Giải Bài 5 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Tìm BCNN của các số sau:a) 72 và 540;b) 28, 49, 64;c) 43 và 53.

 • Giải Bài 6 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Dọc theo hai bên của một con đường dài 1 500 m, các cột điện được dựng cách nhau 75 m (bắt đầu dựng từ đầu đường). Để tăng cường ánh sáng, người ta dựng lại các cột điện ở cả hai bên con đường (cũng bắt đầu dựng từ đầu đường) sao cho ở mỗi bên đường các cột điện chỉ còn cách nhau 50 m. Họ tận dụng những cột điện cũ không phải dời đi. Hãy tính tổng chi phí cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường, biết chi phí dựng một cột điện mới là 4 triệu đồng.

 • Giải Bài 7 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời chia thành hai nhóm. Nhóm trong gồm: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả. Nhóm ngoài gồm: Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Các hành tinh nhóm trong có khối lượng và kích thước khá nhỏ so với các hành tinh nhóm ngoài.

 • Giải Bài 8 trang 60 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 20/3/2019 sẽ dao động trong khoảng từ 1 678 đồng đến 2 927 đồng mỗi kWh tuỳ bậc thang. Dưới đây là bảng so sánh giá điện trước và sau khi điều chinh (không tính thuế VAT):

 • Giải Bài 1 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Thực hiện các phép tính sau: a) 4.25 - 12.5 + 170:10;....