Giải Bài 1 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(4.25 - 12.5 + 170:10\);

b) \(\left( {7 + {3^3}:{3^2}} \right).4 - 3\)

c) \(12:\left\{ {400:\left[ {500 - \left( {125 + 25.7} \right)} \right]} \right\}\)

d) \(168 + \left\{ {\left[ {2.\left( {{2^4} + {3^2}} \right) - {{256}^0}} \right]:{7^2}} \right\}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thực hiện các phép tính trong ngoặc ( ), đến ngoặc [ ], đến ngoặc {}.

- Thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa. Nếu có phép nhân hoặc chia hai lũy thừa cùng cơ số thì thực hiện phép tính đó trước.

- Thực hiện phép nhân chia rồi đến phép cộng, trừ.

Lời giải chi tiết

a)

 4 . 25 – 12 . 5 + 170 : 10 

= (4 . 25) – (12 . 5) + (170 : 10) 

= 100 - 60 + 17 

= 40+17

= 57

b)

\(\left( {7 + {3^3}:{3^2}} \right).4 - 3\)

\(\begin{array}{l} = \left( {7 + {3^{3 - 2}}} \right).4 - 3\\ = \left( {7 + 3} \right).4 - 3\\ = 10.4 - 3\\ = 40 - 3\\ = 37\end{array}\)

c)

12 : {400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}

= 12 : {400 : [500 – (125 + 175)]}

= 12 : [400: (500 - 300)]

= 12 : (400: 200)

= 12 : 2

= 6

d)

 \(168 + \left\{ {\left[ {2.\left( {{2^4} + {3^2}} \right) - {{256}^0}} \right]:{7^2}} \right\}\)

\(\begin{array}{l} = 168 + \left[ {2.\left( {16 + 9} \right) - 1} \right]:49\\ = 168 + 49:49\\ = 168 + 1\\ = 169\end{array}\)


Bình chọn:
4.6 trên 65 phiếu
 • Giải Bài 2 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho”a) 2 ? P; b) 47 ? P; c) a ? P với a = 3 . 5 . 7 . 9 + 20; d) b ? P với b = 5 . 7 . 11 + 13 . 17.

 • Giải Bài 3 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:a) 51; b) 76; c) 225; d) 1800.

 • Giải Bài 4 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Tìm ƯCLN của hai số:a) 40 và 60;b) 16 và 124;c) 41 và 47.

 • Giải Bài 5 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Tìm BCNN của các số sau:a) 72 và 540;b) 28, 49, 64;c) 43 và 53.

 • Giải Bài 6 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Dọc theo hai bên của một con đường dài 1 500 m, các cột điện được dựng cách nhau 75 m (bắt đầu dựng từ đầu đường). Để tăng cường ánh sáng, người ta dựng lại các cột điện ở cả hai bên con đường (cũng bắt đầu dựng từ đầu đường) sao cho ở mỗi bên đường các cột điện chỉ còn cách nhau 50 m. Họ tận dụng những cột điện cũ không phải dời đi. Hãy tính tổng chi phí cần thiết để hoàn thành dựng cột điện mới cho con đường, biết chi phí dựng một cột điện mới là 4 triệu đồng.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.