Bài 7. Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Bình chọn:
4.6 trên 159 phiếu
Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Lý thuyết Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều

Lớp 6A có 6 tổ học sinh. Để tổ chức liên hoan cho lớp, cô Ngân đã mua 42 chiếc bánh ngọt và 45 quả quýt. Cô Ngân có thể chia đều số bánh ngọt cho 6 tổ được không? Cô Ngân có thể chia đều số quả quýt cho 6 tổ được không?

Xem lời giải

I. Quan hệ chia hết
Hoạt động 1 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Thực hiện các phép tính 42:6 và 45:6. b) Trong hai phép chia trên, phép chia nào là phép chia hết, phép chia nào là phép chia có dư?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết ngày và tháng sinh của em dưới dạng ngày a tháng b. Chỉ ra một ước của a và hai bội của b.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 31 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Thực hiện các phép tính: 9 . 0; 9 . 1; 9 . 2; 9 . 3; 9 . 4; 9 . 5; 9 . 6 b) Hảy chỉ ra bảy bội của 9.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 31 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Viết lại các bội nhỏ hơn 30 của 8. b) Viết các bội có hai chữ số của 11.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 31 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Tìm số thích hợp ở dấu ?: 8 : 1 = ?; 8 : 5 = ? (dư ?); 8 : 2 = ?; 8 : 6 = ? (dư ?); 8 : 3 = ? (dư ?); 8 : 7 = ? (dư ?); 8 : 4 = ?; 8 : 8 = ? b) Hãy chỉ ra các ước của 8.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 32 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tìm các ước của 25.

Xem lời giải

II. Tính chất chia hết
Hoạt động 4 trang 32 SGK Toán 6 Cánh Diều

Chỉ ra số thích hợp cho dấu ? theo mẫu

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 32 SGK Toán 6 Cánh Diều

Không thực hiện phép tính, hãy Giải thích tại sao A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết cho 5.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 32 SGK Toán 6 Cánh Diều

Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu:

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 5 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều

Không thực hiện phép tính, hãy Giải thích tại sao A = 2 020 - 1 820 chia hết cho 20

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều

Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 6 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều

Không thực hiện phép tính hãy Giải thích tại sao A = 36 . 234 + 217 . 24 - 54 . 13 chia hết cho 6.

Xem lời giải

Bài 1 trang 34 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Chỉ ra bốn bội của số m, biết: a) m = 15; b) m = 30; c) m = 100.

Xem lời giải

Bài 2 trang 34 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tìm tất cả các ước của số n, biết: a) n = 13; b) n = 20; c) n = 26.

Xem lời giải

Bài 3 trang 34 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết x là bội của 9 và 20 < x < 40

Xem lời giải

Bài 4 trang 34 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Đội Sao đỏ của trường có 24 bạn. Cô phụ trách muốn chia đội thành các nhóm đều nhau để kiểm tra vệ sinh lớp học, mỗi nhóm có ít nhất 2 bạn. Em hãy chia giúp cô giáo bằng cách có thể.

Xem lời giải

Xem thêm