Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 31 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

a) Viết lại các bội nhỏ hơn 30 của 8.

b) Viết các bội có hai chữ số của 11.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Viết các số chia hết cho 8 và nhỏ hơn 30.

b)

- Viết các số chia hết cho 11 và có 2 chữ số.

Lời giải chi tiết

a)  Các bội nhỏ hơn 30 của 8 là: 0, 8, 16, 24

b) Các bội có hai chữ số của 11 là: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu