Giải Bài 6 trang 34 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Chỉ ra ba số tự nhiên m, n, p thỏa mãn các điều kiện sau: m không chia hết cho p và n không chia hết cho p nhưng m + n chia hết cho p

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách chọn m,n,p:

- Chọn ngẫu nhiên số p.

- Tìm bội của p rồi tách số đó thành 2 số không chia hết cho p.

- 2 số đó là m và n.

Lời giải chi tiết

+ Chọn p=5.  Bội của 5 là 15.

Tách: 15=4+11.

4 và 11 đều không chia cho 5 nhưng 4+11 chia hết cho 5..

Vậy m=4, n=11, p=5 ( hoặc m=11, n=4, p=5)

+ Các số: 3; 5; 2.

3 không chia hết cho 2 và 5 không chia hết cho 2 nhưng 3 + 5 = 8 chia hết cho 2.

+ Các số 7; 9; 4.

7 không chia hết cho 4 và 9 không chia hết cho 4 nhưng 7 + 9 = 16 chia hết cho 4.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 22 phiếu