Trả lời Luyện tập vận dụng 5 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Không thực hiện phép tính, hãy Giải thích tại sao A = 2 020 - 1 820 chia hết cho 20

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu số trừ và số bị trừ cùng chia hết cho cùng một số thì hiệu chia hết cho số đó.

Lời giải chi tiết

Vì 2 020 chia hết cho 20 và 1 820 chia hết cho 20 nên A = 2 020 - 1 820 chia hết cho 20.


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu