Trả lời Hoạt động 5 trang 32 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu:

m

Số a chia hết cho m

Số b chia hết cho m

Thực hiện phép chia (a - b) cho m

7

49

21

(49 - 21) : 7 = 4

8

?

?

(? - ?) : 8 = ?

11

?

?

(? - ?) : 11 = ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Làm theo mẫu

Lời giải chi tiết

m

Số a chia hết cho m

Số b chia hết cho m

Thực hiện phép chia (a - b) cho m

7

49

21

(49 - 21) : 7 = 4

8

48

16

(48 - 16) : 8 = 4

11

55

22

(55 - 22) : 11 = 3

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu