Bài tập cuối chương 5

Bình chọn:
4.5 trên 195 phiếu
Bài 1 trang 71 SGK Toán 6 Cánh diều

Viết các số sau theo thứ tự tăng dần...

Xem lời giải

Bài 2 trang 71 SGK Toán 6 Cánh diều

Tính một cách hợp lí...

Xem lời giải

Bài 3 trang 71 SGK Toán 6 Cánh diều

Trong tháng Tư, gia đình bà Mai quản lý tài chính như sau...

Xem lời giải

Bài 4 trang 71 SGK Toán 6 Cánh diều

Theo https://danso.org/viet-nam vào ngày 11/02/2020, dân số của Việt Nam là 97 912 500 người...

Xem lời giải

Bài 5 trang 71 SGK Toán 6 Cánh diều

Bạn Dũng đọc một quyển sách trong 3 ngày: ngày thứ nhất đọc được 1/3 số trang...

Xem lời giải

Bài 6 trang 71 SGK Toán 6 Cánh diều

Ông Ba muốn lát gạch và trồng cỏ cho sân vườn. Biết diện tích phần trồng cỏ bằng 1/5 diện tích sân vườn và diện tích phần lát gạch là 36m^2 a) Tính diện tích sân vườn. b) Tính diện tích trồng cỏ.

Xem lời giải

Bài 7 trang 72 SGK Toán 6 Cánh diều

Người ta cũng sử dụng foot (đọc là phút, số nhiều là feet, kí hiệu là ft), là một đơn vị đo chiều dài, 1 ft = 304,8 mm. Người ta cũng sử dụng độ Fahrenhei (đọc là Fa-ren-hai, kí hiệu là F) để đo nhiệt độ. Công thức đổi từ độ C sang độ F là: F= (160 + 9C): 5, trong đó C là nhiệt độ theo độ C và F là nhiệt độ tương ứng theo độ F.

Xem lời giải

Bài 8 trang 72 SGK Toán 6 Cánh diều

Theo kế hoạch, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 12,37 triệu tấn dầu thô trong năm 2019...

Xem lời giải

Bài 9 trang 72 SGK Toán 6 Cánh diều

Hai cửa hàng bán xôi cho học sinh ăn sáng. Biểu đồ trong Hình 3 cho biết số học sinh ăn xôi ở mỗi cửa hàng trong một tuần...

Xem lời giải