Giải bài 9 trang 72 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Hai cửa hàng bán xôi cho học sinh ăn sáng. Biểu đồ trong Hình 3 cho biết số học sinh ăn xôi ở mỗi cửa hàng trong một tuần.

 

a) Số học sinh ăn xôi nhiều nhất trong một ngày là bao nhiêu?

b) Số học sinh ăn xôi ít nhất trong một ngày là bao nhiêu?

c) Cửa hàng 2 bán được nhiều hơn Cửa hàng 1 bao nhiêu suất xôi trong tuần đó?

d) Mỗi buổi sáng hai cửa hàng nên chuẩn bị khoảng bao nhiêu suất xôi cho học sinh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát biểu đồ để suy ra số HS ăn xôi nhiều nhất và ít nhất.

- Số xuất xôi Cửa hàng 2 bán được nhiều hơn Cửa hàng 1 = Số xuất xôi Cửa hàng 2 bán được - Số xuất xôi Cửa hàng 1 bán được

- Số xuất xôi mỗi buổi sáng hai cửa hàng 1 nên chuẩn bị = Tổng số xuất xôi cửa hàng 1 bán được : 6.

- Số xuất xôi mỗi buổi sáng hai cửa hàng 2 nên chuẩn bị = Tổng số xuất xôi cửa hàng 2 bán được : 6.

Lời giải chi tiết

a) Số học sinh ăn xôi nhiều nhất trong một ngày là học sinh của ngày thứ sáu: (23 + 44) = 67

b) Số học sinh ăn xôi ít nhất trong một ngày là học sinh của ngày thứ bảy: (21 + 39) = 60

c) Cửa hàng 2 bán được nhiều hơn Cửa hàng 1 số suất xôi là:

(40 + 45 + 43 + 41 + 44 + 39) - (25 + 19 + 23 + 20 + 23 + 21) = 142 (suất)

d) Mỗi buổi sáng hai cửa hàng 1 nên chuẩn bị số suất xôi là:

(25 + 19 + 23 + 20 + 23 + 21) : 6 ≈ 22 (suất)

 Mỗi buổi sáng hai cửa hàng 2 nên chuẩn bị số suất xôi là:

(40 + 45 + 43 + 41 + 44 + 39) : 6 = 42 (suất).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương 5