Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bình chọn:
4.3 trên 126 phiếu
Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Lý thuyết Tỉ số. Tỉ số phần trăm Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 61 SGK Toán 6 Cánh Diều

Số Pi được người Ba-bi-lon(Babylon) cổ đại phát hiện gần bốn nghìn năm trước và được biểu diễn bằng chữ cái Hy Lạp pi từ giữa thế kỉ XVIII. Số pi thể hiện mối liên hệ đặc biệt giữa độ dài của một đường tròn với độ dài đường kính của đường tròn đó. Mối liên hệ đặc biệt giữa độ dài của một đường tròn với độ dài đường kính của đường tròn đó là gì?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 62 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

a) Viết tỉ số của: -5 và -7; 23,7 và 89,6; 4 và 3/7 b) Trong các tỉ số đã viết, tỉ số nào là phân số?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 63 SGK Toán 6 Cánh diều

Trong không khí, ánh sáng chuyến động với vận tốc khoảng 300 000 km/s, còn âm thanh lan truyền với vận tốc khoảng 343,2 m/s. Nguồn: https://vi.wikipedia.org Tính tỉ số của vận tốc ánh sáng và vận tốc âm thanh.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 63 SGK Toán 6 Cánh diều

Tính tỉ số phần trăm của 3 và 5

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 63 SGK Toán 6 Cánh diều

Tính tỉ số phần trăm của a và b với b lần lượt là các số sau: 10; 100; 1 000.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 64 SGK Toán 6 Cánh diều

Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của 12 và 35.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 64 SGK Toán 6 Cánh diều

Xe ô tô tải đi với vận tốc 45 km/h, xe ô tô con đi với vận tốc 60 km/h.Vận tốc của xe ô tô tải bằng bao nhiêu phần trăm vận tốc của xe ô tô con?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 5 trang 65 SGK Toán 6 Cánh diều

Theo http://vietnam.unfpa.org ngày 19/12/2017, dân số Việt Nam tính đến 0 giờ ngày 01/4/2019 là 96 208 984 người, trong đó có 47 881 061 nam và 48 327 923 nữ. Hãy tính tỉ số phần trăm của dân số nữ so với dân số cả nước (làm tròn đến hàng phần trăm).

Xem lời giải

Bài 1 trang 65 SGK Toán 6 Cánh diều

Tính tỉ số của:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 65 SGK Toán 6 Cánh diều

Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 65 SGK Toán 6 Cánh diều

Một doanh nghiệp thống kê số lượng xi măng bán được trong bốn tháng cuối năm 2019 ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 66 SGK Toán 6 Cánh diều

Biểu đồ ở Hình 2 thống kê số giờ đọc sách của bạn Châu trong ba ngày cuối tuần...

Xem lời giải

Bài 5 trang 66 SGK Toán 6 Cánh diều

Xếp loại thi đua ba tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê như sau:...

Xem lời giải