Trả lời Hoạt động 3 trang 63 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tính tỉ số phần trăm của 3 và 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số phần trăm của a và b là \(\frac{a}{b}.100\% \)

Lời giải chi tiết

Tỉ số phần trăm của 3 và 5 là:

\(\frac{3}{5}.100\%  = 60\% \)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu