Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 64 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của 12 và 35.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi tính tỉ số phần trăm của a và b mà phải làm tròn số thập phân thì ta làm theo cách thứ hai đã nêu ở trên: Nhân a với 100 rồi chia cho b và làm tròn số thập phân nhận được.

Lời giải chi tiết

Tỉ số phần trăm của 12 và 35 là:

\(\frac{{12.100}}{{35}}\%  \approx 34,3\% \)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu