Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 62 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

a) Viết tỉ số của: -5 và -7; 23,7 và 89,6; 4 và \(\frac{3}{7}\)

b) Trong các tỉ số đã viết, tỉ số nào là phân số?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số của số a và số b phải được viết theo đúng thứ tự là \(\frac{a}{b}\) hoặc a : b.

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{{ - 5}}{{ - 7}}\);  \(\frac{{23,7}}{{89,6}}\);  \(4:\frac{3}{7}\)

b) Trong các tỉ số trên có \(\frac{-5}{-7}\) là phân số.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu