Trả lời Hoạt động 4 trang 64 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Xe ô tô tải đi với vận tốc 45 km/h, xe ô tô con đi với vận tốc 60 km/h.

Vận tốc của xe ô tô tải bằng bao nhiêu phần trăm vận tốc của xe ô tô con?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số phần trăm của đại lượng thứ nhất có số đo (đại lượng) a và đại lượng thứ hai có số đo (đại lượng) b là: \(\frac{{a.100}}{b}\% \)

Lời giải chi tiết

Tỉ số vận tốc của xe ô tô tải và xe ô tô con là: \(\frac{{45.100}}{{60}}\%  = 75\% \).

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu