Bài 1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên

Bình chọn:
4.4 trên 139 phiếu
Phân số với tử và mẫu là số nguyên

Lý thuyết Phân số với tử và mẫu là số nguyên Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều

Ta đã biết 3/5 là một phân số. Vậy -3/5 có phải là phân số không?

Xem lời giải

I. Khái niệm phân số
Hoạt động 1 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều

Một tòa nhà chung cư có ba tầng hầm được kí hiệu theo thứ tự từ trên xuống là B1, B2, B3. Độ cao của ba tầng hầm là bằng nhau. Biết rằng độ cao của mặt sàn tầng hầm B3 so với mặt đất là -10 m. Tính độ cao của mặt sàn tầng hầm B1 so với mặt đất.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết kết quả của phép chia a:b trong mỗi trường hợp sau theo mẫu: Mẫu 3:5=3/5

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 26 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau: a)Tử số là -6, mẫu số là 17 b)Tử số là -12, mẫu số là -37.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 26 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Cách viết nào sau đây cho ta phân số: a)4/-9; b)0,25/9; -9/ 0

Xem lời giải

II. Phân số bằng nhau
Hoạt động 3 trang 26 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

a)Viết các phân số biểu thị phần đã tô màu trong mỗi hình bên. b)Hai phân số có bằng nhau không?

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 26 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Xét 2 phân số bằng nhau 1/4 và 2/8 So sánh tích của tử ở phân số thứ nhất và mẫu của phân số thứ hai với tích của mẫu ở phân số thứ nhất và tử ở phân số thứ hai

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 27 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Các cặp phân số sau có bằng nhau không? Vì sao? a)4/8 và -1/-2; b)1/-6 và -3/-18

Xem lời giải

III. Tính chất cơ bản của phân số
Hoạt động 5 trang 27 SGK Toán 6 Cánh Diều

a)Ta có: 1/5=2/10 vì 1.10= 2.5(quy tắc bằng nhau của hai phân số) Tìm số nguyên thích hợp ở

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 28 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Viết phân số sau thành phân số bằng nó và có mẫu là số dương: a/-b (a thuộc Z, b thuộc N*)

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 5 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:-3/8; 2/-3; 3/72

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau: a) Tử số là -43, mẫu số là 19; b) Tử số là -123, mẫu là -63

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Các cặp phân số sau có bằng nhau không?Vì sao? a) 2/ -9 và 6/-27; b) -1/-5 và 4/25

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Tìm số nguyên x biết: a)-28/35= 16/x b)(x+7)/15= -24/36

Xem lời giải

Bài 4 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Rút gọn mỗi phân số sau về phân số tối giản: 14/21; -36/48; 28/-52; -54/-90

Xem lời giải

Bài 5 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

a)Rút gọn phân số -21/39 về phân số tối giản b)Viết các phân số bằng -21/39 mà mẫu là số tự nhiên có hai chữ số

Xem lời giải

Xem thêm