Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 26 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


Cách viết nào sau đây cho ta phân số: a)4/-9; b)0,25/9; -9/ 0

Đề bài

Cách viết nào sau đây cho ta phân số:

a) \(\frac{4}{-9}\);  b)\(\frac{0,25}{9}\);  c)\(\frac{-9}{0}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số là những số có dạng \(\frac{a}{b}\)(a, b nguyên; b khác 0)

Lời giải chi tiết

Cách viết a cho ta phân số

Cách viết b không cho ta phân số vì 0,25 không là số nguyên

Cách viết c không cho ta phân số vì mẫu số phải khác 0

Lời giải hay


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí