Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 28 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


Đề bài

Viết phân số sau thành phân số bằng nó và có mẫu là số dương:

\(\frac{a}{-b}( a \in Z, b \in N^*)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý số âm chia số âm được số dương

Chia cả tử và mẫu cho 1 ước chung âm của chúng

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\frac{a}{-b}= \frac{a: (-1)}{(-b) : (-1)}=\frac{-a}{b}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài