Trả lời Câu hỏi khởi động trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Ta đã biết \(\frac{3}{5}\) là một phân số. Vậy \(\frac{-3}{5}\) có phải là phân số không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kết quả của phép chia số nguyên a cho số nguyên b khác 0 có thể viết dưới dạng \(\frac{a}{b}\), ta gọi \(\frac{a}{b}\) là phân số

Lời giải chi tiết

\(\frac{-3}{5}\) có là phân số

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài