Trả lời Hoạt động 4 trang 26 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


Đề bài

Xét 2 phân số bằng nhau \(\frac{1}{4}\) và \(\frac{2}{8}\)

So sánh tích của tử ở phân số thứ nhất và mẫu của phân số thứ hai với tích của mẫu ở phân số thứ nhất và tử ở phân số thứ hai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Tính tích của tử ở phân số thứ nhất và mẫu của phân số thứ hai

* Tính tích của mẫu ở phân số thứ nhất và tử ở phân số thứ hai

Lời giải chi tiết

Ta có phân số thứ 1 có tử là 1; mẫu là 4

Phân số thứ 2 có tử là 2; mẫu là 8

Ta có: 1.8=8

2.4=8

Vậy tích của tử ở phân số thứ nhất và mẫu của phân số thứ hai bằng tích của mẫu ở phân số thứ nhất và tử ở phân số thứ hai

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài