Giải Bài 3 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Tìm số nguyên x biết: a)-28/35= 16/x b)(x+7)/15= -24/36

Đề bài

Tìm số nguyên x biết:

a)\(\frac{-28}{35}= \frac{16}{x}\)

b)\(\frac{x+7}{15}= \frac{-24}{36}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) thì a.d= b.c

Lời giải chi tiết

a) Ta có: (-28).x = 35. 16

x=\(\frac{35.16}{-28}= -20\)

Vậy x= -20

b) Ta có: (x+7). 36 = 15. (-24)

x+7 = \(\frac{15. (-24)}{36}= -10\)

x= (-10) – 7

x= -17

Vậy x= -17

Chú ý: Ta có thể rút gọn phân số rồi áp dụng tính chất trên


Bình chọn:
4.7 trên 149 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí