Trả lời Hoạt động 3 trang 26 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


Đề bài

a)Viết các phân số biểu thị phần đã tô màu trong mỗi hình bên.

b)Hai phân số có bằng nhau không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tử số của phân số là số phần tô màu. Mẫu số là tổng số phần

2 phân số cùng biểu diễn 1 giá trị thì bằng nhau

Lời giải chi tiết

a)Phân số biểu thị phần đã tô màu trong hình 1 là \(\frac{1}{4}\)

Phân số biểu thị phần đã tô màu trong hình 2 là \(\frac{2}{8}\)

b)Hai phân số đó bằng nhau vì cùng biểu thị cùng 1 phần tô màu trên hình chữ nhật

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài