Bài 6. Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

Bình chọn:
4.6 trên 104 phiếu
Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

Lý thuyết Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Phép chia hết hai số nguyên khác dấu
Hoạt động 1 trang 84 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Tìm số thích hợp cho ? ..

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 84 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính: a) 36 : (- 9) ;b) (- 48) : 6.

Xem lời giải

II. Phép chia hết hai số nguyên cùng dấu
Hoạt động 2 trang 85 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Tìm số thích hợp cho ?..

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 85 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính: a) (-12):(-6); b) (-64):(-8)

Xem lời giải

III. Quan hệ chia hết
Hoạt động 3 trang 86 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Tìm số thích hợp ở ? trong bảng sau: b) Số - 36 có thể chia hết cho các số nguyên nào?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 86 SGK Toán 6 Cánh Diều

Sử dụng các từ “chia hết cho”, “bội”, “ước” thích hợp cho ? a) – 16 ? - 2; b) - 18 là ? của – 6; c) 3 là ? của – 27

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 86 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Viết tất cả các số nguyên là ước của – 15 ; - 12. b) Viết năm số nguyên là bội của – 3 ; - 7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 87 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính:a) (- 45) : 5;b) 56 : 7;c) 75 : 25;d) (- 207) : (- 9).

Xem lời giải

Bài 2 trang 87 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

So sánh: a) 36 : (- 6) và 0; b) (- 15) : (- 3) và (- 63) : 7

Xem lời giải

Bài 3 trang 87 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tìm số nguyên x, biết: a) (- 3) . x = 36;b) (- 100) : (x + 5) = - 5.

Xem lời giải

Bài 4 trang 87 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Nhiệt độ lúc 8 giờ trong 5 ngày liên tiếp là -6 độ C, -5 độ C, -4 độ C, 2 độ C, 3 độ C. Tính nhiệt độ trung bình lúc 8 giờ sáng của 5 ngày đó.

Xem lời giải

Bài 5 trang 87 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích. a) – 36 chia hết cho – 9; b) – 18 chia hết cho 5.

Xem lời giải

Bài 6 trang 87 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tìm số nguyên x, biết:a) 4 chia hết cho x.b) -13 chia hết cho x+2.

Xem lời giải

Bài 7 trang 87 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Một con ốc sên leo lên một cây cao 8 m. Trong mỗi ngày (24 giờ), 12 giờ đầu tiên ốc sên leo được 3m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2m. Quy ước quãng đường mà ốc sên leo lên 3 m là 3 m, quãng đường ốc sên tụt xuống 2 m là - 2m. a) Viết phép tính biểu thị quãng đường mà ốc sên leo được sau

Xem lời giải

Bài 8 trang 87 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Dùng máy tính cầm tay để tính: (- 252) : 21;253 : (- 11); (- 645) : (- 15).

Xem lời giải