Giải Bài 1 trang 87 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Tính:

a) (- 45) : 5;

b) 56 : 7;

c) 75 : 25;

d) (- 207) : (- 9).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Chia hai số nguyên khác dấu:

  Bước 1: Bỏ dấu “-“ trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại.

  Bước 2: Tính thương của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1.

  Bước 3: Thêm dấu “-“ trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có thương cần tìm.

+ Chia hai số nguyên âm:

  Bước 1: Bỏ dấu “-‘ trước mỗi số.

  Bước 2. Tính thương của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1 ta có thương cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) (- 45) : 5 = - (45 : 5) = - 9

b) 56 : (- 7) = - (56 : 7) = - 8

c) 75 : 25 = 3

d) (- 207) : (- 9) = 207 : 9 = - 23

Loigaiahay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài