Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 85 SGK Toán 6 Cánh Diều


Tính: a) (-12):(-6); b) (-64):(-8)

Đề bài

Tính

a) \(\left( { - 12} \right):\left( { - 6} \right)\);

b) \(\left( { - 64} \right):\left( { - 8} \right)\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia hai số nguyên âm:

Bước 1: Bỏ dấu “-‘ trước mỗi số.

Bước 2. Tính thương của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1 ta có thương cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) (- 12) : (- 6) = 12 : 6 = 2.

b) (- 64) : (- 8) = 64 : 8 = 8.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí