Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 84 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Tính

a) 36 : (- 9) ;

b) (- 48) : 6.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia hai số nguyên khác dấu:

Bước 1: Bỏ dấu “-“ trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại.

Bước 2: Tính thương của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1.

Bước 3: Thêm dấu “-“ trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có thương cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) 36 : (- 9) = - (36 : 9) = - 4.

b) (- 48) : 6 = - (48 : 6) = 8.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu