Bài 4. Phép nhân, phép chia với các số tự nhiên

Bình chọn:
4.5 trên 100 phiếu
Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Lý thuyết Phép nhân, phép chia các số tự nhiên Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 18 SGK Toán 6 Cánh Diều

Một thửa ruộng có dạng hình chữ nhật với chiều rộng là 150m và chiều dài là 250m. Người ta chia thửa ruộng đó thành bốn phần bằng nhau để gieo trồng những giống lúa khác nhau.Diện tích mỗi phần là bao nhiêu mét vuông?

Xem lời giải

I. Phép nhân
Hoạt động 1 trang 18 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính: 152 x 213

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều

Đặt tính để tính tích: 341 x 157.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều

Hãy nêu các tính chất của phép nhân các số tự nhiên.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính một cách hợp lí: a) 250. 1 476. 4; b) 189. 509-189. 409.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều

Một gia đình nuôi 80 con gà. Biết trung bình một con gà ăn 105 g thức ăn trong một ngày. Gia đình đó cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho đàn gà trong 10 ngày?

Xem lời giải

II. Phép chia
Hoạt động 3 trang 20 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính 2 795 : 215

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 20 SGK Toán 6 Cánh Diều

Đặt tính để tính thương: 139 004:236.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 20 SGK Toán 6 Cánh Diều

Thực hiện phép chia 236 cho 12.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 5 trang 20 SGK Toán 6 Cánh Diều

Đặt tính để tính thương và số dư của phép chia: 5 125:320.

Xem lời giải

Bài 1 trang 21 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tìm các số thích hợp ở ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính một cách hợp lí: a) 50. 347. 2; b) 36. 97+97. 64 c) 157. 289-289. 57.

Xem lời giải

Bài 3 trang 21 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Đặt tính rồi tính: a) 409.215; b) 54 322:346; c) 123 257:404.

Xem lời giải

Bài 4 trang 21 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Một bệnh nhân bị sốt cao, mất nước. Bác sĩ chỉ định uống 2 lít dung dịch Oresol để bù nước. Biết mỗi gói Oresol pha với 200 ml nước. Bệnh nhân đó cần dùng bao nhiêu gói Oresol?

Xem lời giải

Bài 5 trang 21 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Một đội thanh niên tình nguyện có 130 người cần thuê ô tô để di chuyển. Họ cần thuê ít nhất bao nhiêu xe nếu mỗi xe chở được 45 người?

Xem lời giải

Bài 6 trang 21 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục trong lục lạp làm cho lá có màu xanh. Ở lá thầu dầu, cứ 1mm2 lá có khoảng 500 000 lục lạp.Tính số lục lạp có trên một chiếc là thầu dầu có diện tích khoảng 210cm2.

Xem lời giải

Bài 7 trang 21 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Ở Bắc Bộ, quy ước 1 thước = 24 m2, 1 sào = 15 thước, 1 mẫu = 10 sào. Theo kinh nghiệm nhà nông, để mạ đạt tiêu chuẩn thì 1 sào ruộng cần gieo khoảng 2 kg thóc giống. a) Để gieo mạ trên 1 mẫu ruộng cần bao nhiêu ki-lô-gam thóc giống? b) Để gieo mạ trên 9 ha ruộng cần khoảng bao nhiêu ki-lô-gam thóc giống?

Xem lời giải

Xem thêm