Trả lời Hoạt động 1 trang 18 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Tính: \(152 \times 213\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tính rồi tính

Lời giải chi tiết

\(152 \times 213 = 32376\)


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu