Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 20 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Đặt tính để tính thương:

139 004:236.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tính rồi tính

Lời giải chi tiết

Vậy 139 004:236 = 589


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu