Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều


Một gia đình nuôi 80 con gà. Biết trung bình một con gà ăn 105 g thức ăn trong một ngày. Gia đình đó cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho đàn gà trong 10 ngày?

Đề bài

Một gia đình nuôi 80 con gà. Biết trung bình một con gà ăn 105 g thức ăn trong một ngày. Gia đình đó cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho đàn gà trong 10 ngày?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính thức ăn 80 con gà ăn trong một ngày bằng thức ăn trong 1 ngày nhân 80.

- Thức ăn trong 10 ngày bằng thức ăn trong một ngày nhân 10.

Lời giải chi tiết

Thức ăn mà đàn gà (80 con gà) ăn trong 1 ngày là:

105.80=8 400 (g)

Thức ăn mà đàn gà ăn trong 10 ngày là:

8 400.10 = 84 000 (g) = 84 (kg)

Vậy đàn gà ăn hết 84 kg trong 10 ngày.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí