Trả lời Hoạt động 2 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy nêu các tính chất của phép nhân các số tự nhiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu các tính chất của phép nhân các số tự nhiên tương tự phép cộng.

Lời giải chi tiết

Giao hoán: \(a.b = b.a\)

Kết hợp \(\left( {a.b} \right).c = a.\left( {b.c} \right)\)

Nhân với số 1: \(a.1 = 1.a = a\)

Phân phối đối với phép cộng và phép trừ:

\(\begin{array}{l}a\left( {b + c} \right) = a.b + a.c\\a\left( {b - c} \right) = a.b - a.c\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu