Trả lời Hoạt động 2 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều


Hãy nêu các tính chất của phép nhân các số tự nhiên.

Đề bài

Hãy nêu các tính chất của phép nhân các số tự nhiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu các tính chất của phép nhân các số tự nhiên tương tự phép cộng.

Lời giải chi tiết

Giao hoán: \(a.b = b.a\)

Kết hợp \(\left( {a.b} \right).c = a.\left( {b.c} \right)\)

Nhân với số 1: \(a.1 = 1.a = a\)

Phân phối đối với phép cộng và phép trừ:

\(\begin{array}{l}a\left( {b + c} \right) = a.b + a.c\\a\left( {b - c} \right) = a.b - a.c\end{array}\)


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí