Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều


Tính một cách hợp lí: a) 250. 1 476. 4; b) 189. 509-189. 409.

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 250. 1 476. 4;

b) 189. 509-189. 409.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Giao hoán: Đổi chỗ 4 và 1 476.

- Kết hợp: nhóm 250 và 4.

- Nhân kết quả với 1 476.

b)

- Phân phối phép nhân với phép trừ: Đặt 189 ra ngoài ngoặc.

- Tính kết quả trong ngoặc.

- Nhân kết quả với 189.

Lời giải chi tiết

a) 250. 1 476. 4

= (250.4).1 476

= 1 000. 1 476

= 1 476 000.

b) 189. 509 - 189. 409

= 189. (509 - 409)

= 189. 100

= 18 900.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí