CHƯƠNG 2.SỐ NGUYÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Luyện tập vận dụng 1 trang 61 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Đọc số: -54; b) Âm chín mươi.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 62 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngầm so với mực nước biển, biết tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 20 m.

Xem lời giải

Bài 1 trang 62 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

a) Đọc các số sau: -9; -18; b) Viết các số sau: trừ hai mươi ba; âm ba trăm bốn mươi chín.

Xem lời giải

Bài 2 trang 62 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Bảng thống kê dưới đây cho biết nhiệt độ trong một ngày mùa đông của một vùng xứ lạnh:a) Đọc và viết nhiệt độ lúc 2 giờ, 10 giờ, 18 giờ, 22 giờ. b) Xác định tính đúng, sai của các phát biểu sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 63 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Viết số nguyên âm biểu thị các tình huống sau: a) Ông An nợ ngân hàng 4 000 000 đồng; b) Bà Ba kinh doanh bị lỗ 600 000 đồng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 63 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Viết số nguyên âm chỉ năm có các sự kiện sau: a) Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước Công nguyên; b) Nhà toán học Ác-si-mét (Archimedes) sinh năm 287 trước Công nguyên.

Xem lời giải

Có thể em chưa biết trang 63 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1

Độ sâu lớn nhất của các đại đương dưới mực nước biển Rãnh Ma-ri-a-na (Mariana, thuộc Thái Bình Dương) sâu 10 925 m. Rãnh Pu-éc-tô Ri-cô (Puerto Rico, thuộc Đại Tây Dương) sâu 8 408 m. Rãnh Gia-va (Java, thuộc Ấn Độ Dương) sâu 7 290m. Môn-loi Hâu-lơ (Molloy Hole, nơi sâu nhất của Bắc Băng Dương) sâu 5 669 m. Hãy sử dụng số nguyên âm để biểu diễn các độ cao đó (so với mực nước biển).

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 64 SGK Toán 6 Cánh Diều

Bản tin dự báo thời tiết dưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Niu Oóc (New York) trong các ngày từ 06/01/2020 (thứ Hai) đến 12/01/2020 (Chủ nhật).

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 64 SGK Toán 6 Cánh Diều

Chọn kí hiệu thuộc và không thuộc thích hợp cho ?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 65 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Quan sát những điểm biểu diễn số nguyên - 5, - 4, - 2,3,5 trên trục số nằm ngang ở Hình 3 rồi nêu nhận xét vị trí của những điểm đó so với điểm gốc 0.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 66 SGK Toán 6 Cánh Diều

Biểu diễn các số - 7, - 6, - 4,0,2,4 trên một trục số.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 66 SGK Toán 6 Cánh Diều

Quan sát trục số và trả lời các câu hỏi:a) Điểm biểu diễn số 4 các điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị ? b) Điểm biểu diễn số - 4 cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị ? c) Có nhận xét gì về khoảng cách từ điểm biểu diễn các số - 4 và 4 đến điểm gốc 0?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 67 SGK Toán 6 Cánh Diều

Cho ví dụ về hai số nguyên đối nhau và hai số nguyên không đối nhau.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 68 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Quan sát hai điểm - 3 và 2 trên trục số nằm ngang và cho biết điểm - 2 nằm bên trái hay bên phải điểm 2.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 68 SGK Toán 6 Cánh Diều

Biểu diễn các số - 6 và 4 trên trục số. Từ đó hãy so sánh - 6 và 4.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết các số sau đây theo thứ tự tăng dần: - 6, - 12,40,0, - 18

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 5 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết các số sau theo thứ tự giảm dần: - 154, - 618, - 219,58.

Xem lời giải

Bài 1 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong các tình huống sau: a) Máy bay ở độ cao 10 000 m; b) Mực nước biển; c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m.

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Biểu diễn các số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất