Giải Bài 3 trang 63 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Viết số nguyên âm biểu thị các tình huống sau:

a) Ông An nợ ngân hàng 4 000 000 đồng;

b) Bà Ba kinh doanh bị lỗ 600 000 đồng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thêm dấu “ – ” vào trước tiền nợ.

b) Thêm dấu “ – ” vào trước tiền lỗ.

Lời giải chi tiết

a) Ông An nợ ngân hàng nên ta thêm dấu “ – ” vào trước tiền nợ: - 4 000 000.

b) Bà Ba kinh doanh bị lỗ 600 000 đồng nên ta thêm dấu “ – ” vào trước số tiền ta được: - 600 000.

Loigaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Số nguyên âm