Giải Bài 2 trang 62 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Bảng thống kê dưới đây cho biết nhiệt độ trong một ngày mùa đông của một vùng xứ lạnh:

 

a) Đọc và viết nhiệt độ lúc 2 giờ, 10 giờ, 18 giờ, 22 giờ.

b) Xác định tính đúng, sai của các phát biểu sau:

  • Lúc 6 giờ nhiệt độ là -10oC;
  • Lúc 14 giờ nhiệt độ là -3oC.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

Viết:

- Nhiệt độ lúc 2 giờ, 10 giờ, 18 giờ, 22 giờ lần lượt là số ở bên dưới các giờ đó.

Đọc từ trái qua phải:

- Có dấu “ – ”  thì đọc là âm. Không có thì đọc số.

- Đọc tiếp số đằng sau dấu trừ.

- \(^\circ C\)đọc là độ.

Viết:

- Âm viết là “ – ”

- Viết số đằng sau dấu “ – ”.

Lời giải chi tiết

a) Nhiệt độ lúc 2 giờ:

  • Đọc là: âm tám độ.
  • Viết là: \( - 8^\circ C\).

Nhiệt độ lúc 10 giờ:

  • Đọc là: âm năm độ
  • Viết là: \( - 5^\circ C\).

Nhiệt độ lúc 18 giờ:

  • Đọc là: không độ
  • Viết là: \(0^\circ C\).

Nhiệt độ lúc 22 giờ:

  • Đọc là: âm ba độ
  • Viết là: \( - 3^\circ C\).

b) Lúc 6 giờ nhiệt độ là \( - 10^\circ C\)=> Đúng

Lúc 14 giờ nhiệt độ là \( - 3^\circ C\)=> Sai vì lúc này là \(2^\circ C\).

Loigaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Số nguyên âm