Bài tập cuối chương 2

Bình chọn:
4.7 trên 118 phiếu
Bài 1 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Sử dụng số nguyên âm để thực hiện các tình huống sau: a) Nợ 150 nghìn đồng; b) 600 m dưới mực nước biển; c) 12 độ dưới 0 độ C

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Trong hình 10, hãy tính (theo mét):a) Khoảng cách giữa rặng san hô và người thợ lặn; b) Khoảng cách giữa người thợ lặn và mặt nước; c) Khoảng cách giữa mặt nước và con chim; d) Khoảng cách giữa rặng san hô và con chim.

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Quan sát các trục cố định sau: a) Các điểm N, B, C biểu diễn những số nào? b) Điểm nào biểu diễn số - 7?

Xem lời giải

Bài 4 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích. a) Kết quả của phép trừ số nguyên dương cho số nguyên dương là số nguyên dương. b) Kết quả của phép trừ số nguyên dương cho số nguyên âm là số nguyên dương. c) Kết quả của phép nhân số nguyên dương với số nguyên âm là số nguyên âm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính: a) (- 15) . 4 – 240: 6 + 36 : (- 2) . 3; b) (- 2^5) + [(- 69) : 3 + 53] . (- 2) – 8.

Xem lời giải

Bài 6 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tìm số nguyên x, biết: a) 4 . x + 15 = - 5;b) (- 270) : x – 20 = 70.

Xem lời giải

Bài 7 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Công ty An Bình có lợi nhuận ở mỗi tháng trong 4 tháng đầu năm là – 70 triệu đồng. Trong 8 tháng tiếp theo lợi nhuận mỗi tháng của công ty là 60 triệu đồng. Sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty An Bình là bao nhiêu tiền?

Xem lời giải

Bài 8 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Người ta sử dụng biểu thúc T= (I - E) : 12 để biểu diễn số tiền tiết kiệm trung bình mỗi tháng của một người, trong đó I là tổng thu nhập và E là tổng chi phí trong một năm của người đó. Bác Dũng có số tiền tiết kiệm trung bình mỗi tháng là 3 triệu đồng và tổng chi phí cả năm là 84 triệu đồng. Tính tổng thu nhập cả năm của bác Dũng.

Xem lời giải

Lý thuyết Ôn tập chương 2. Số nguyên

Lý thuyết Ôn tập chương 2. Số nguyên

Xem chi tiết