Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi

Bình chọn:
4.8 trên 119 phiếu
Hình chữ nhật. Hình thoi

Lý thuyết Hình chữ nhật. Hình thoi Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Hình chữ nhật
Hoạt động 1 trang 98 SGK Toán 6 Cánh diều

Với hình chữ nhật ABCD ở Hình 13, thực hiện hoạt động sau: a) Đếm số ô vuông để so sánh: + Độ dài của cặp cạnh đối AB và DC. + Độ dài của cặp cạnh đối AD và BC.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 98 SGK Toán 6 Cánh diều

Vẽ hình chữ nhật ABCD, biết AB = 6 cm, AD = 9 cm.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 99 SGK Toán 6 Cánh diều

Vẽ bằng ê ke hình chữ nhật EGHI, biết EG = 4 cm và EI = 3 cm.

Xem lời giải

II. Hình thoi
Hoạt động 3 trang 99 SGK Cánh diều

Với hình thoi ABCD ở Hình 15, thực hiện hoạt động sau: a) Sử dụng thước thẳng (có chia đơn vị) để đo độ dài các cạnh của hình thoi ABCD. b) Quan sát xem các cạnh đối AB và CD; AD và BC của hình thoi ABCD có song song với nhau không. c) Nêu đặc điểm các góc ở đỉnh 0.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 100 SGK Cánh diều

Vẽ hình thoi bằng thước và compa khi biết một cạnh và độ dài một đường chéo.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 100 SGK Cánh diều

Vẽ bằng thước và compa hình thoi MNPQ, biết MN= 6 cm và MP = 10 cm.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 100 SGK Cánh diều

Cắt hình thoi ghép thành hình chữ nhật.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 101 SGK Cánh diều

Bác Hưng uốn một dây thép thành móc treo đồ có dạng hình thoi với độ dài cạnh bằng 30 cm. Bác Hưng cần bao nhiêu xăng – ti- mét dây thép để làm móc treo đó?

Xem lời giải

Bài 1 trang 101 SGK Toán 6 Cánh diều

Hãy quan sát Hình 19 và cho biết hình nào là hình thoi.

Xem lời giải

Bài 2 trang 101 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát hình 20 và tính diện tích phần tô màu xanh ở hình đó

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 SGK Toán 6 Cánh diều

Sử dụng các mảnh bìa như Hình 21 để ghép thành một hình chữ nhật.

Xem lời giải