Lý thuyết Hình chữ nhật. Hình thoi Toán 6 Cánh diều


Lý thuyết Hình chữ nhật. Hình thoi Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Hình chữ nhật

Một số yếu tố cơ bản của hình chữ nhật

- Bốn góc bằng nhau và bằng \({90^0}\)

- Các cạnh đối bằng nhau.

- Hai đường chéo bằng nhau.

Ví dụ: 

Hình chữ nhật \(ABCD\) có:

- Bốn đỉnh A, B, C, D

- Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau: \(AB = CD;\,\,BC = AD\).

- Hai cặp cạnh đối diện song song: AB song song với CD; BC song song với AD.

- Bốn góc ở đỉnh A, B, C, D bằng nhau và bằng góc vuông.

- Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường:

\(AC = BD\) và \(OA = OC;\,\,OB = OD\).

Cách vẽ hình chữ nhật có hai cạnh là a và b:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng \(AB = a\left( {cm} \right)\)

Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc với \(AB\) tại \(A\). Trên đường thẳng đó, lấy điểm \(D\) sao cho \(AD = b\left( {cm} \right)\)

Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với \(AB\) tại \(B\). Trên đường thẳng đó, lấy điểm \(C\) sao cho \(BC = b\left( {cm} \right)\)

Bước 4: Nối \(C\) và \(D\) ta được hình chữ nhật ABCD.

Chu vi và diện tích hình chữ nhật

Hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh là a,b thì

Chu vi là: C=2(a+b)

Diện tích là: S=a.b

2. Hình thoi

Một số yếu tố cơ bản của hình thoi

- Bốn cạnh bằng nhau

- Hai đường chéo vuông góc với nhau.

- Các cạnh đối song song với nhau

- Các góc đối bằng nhau

Cách vẽ hình thoi có cạnh là a:

Bước 1: Dùng thước vẽ đoạn thẳng AC

Bước 2: Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm A bán kính AB

Bước 3: Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm C bán kính AB; phần đường tròn này cắt phần đường tròn owrt bước 2 tại 2 điểm B, D

Bước 4: Dùng thước vẽ các đoạn thẳng AB,BC,CD,DA

Chu vi và diện tích của hình thoi

Hình thoi có độ dài cạnh là a, 2 đường chéo là m,n thì

Chu vi là: C=4.a

Diện  tích là: S=\(\frac{1}{2}. m.n\)


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí