Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 100 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Vẽ bằng thước và compa hình thoi MNPQ, biết MN= 6 cm và MP = 10 cm.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng thước và compa.

Lời giải chi tiết

Bước 1. Dùng thước vẽ đoạn thẳng MP = 10 cm.

Bước 2. Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm M bán kính 6 cm.

Bước 3. Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm P bán kính 6 cm; phần đường tròn này cắt phần đường tròn tâm M vẽ ở Bước 2 tại các điểm N và Q.

Bước 4. Dùng thước vẽ các đoạn thẳng MN, NP, PQ, QM.


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi