Trả lời Hoạt động 2 trang 98 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Vẽ hình chữ nhật ABCD, biết AB = 6 cm, AD = 9 cm.

Lời giải chi tiết

Bước 1. Vẽ theo một cạnh góc vuông của ê ke đoạn thẳng AB có độ dài bằng 6 cm

Bước 2. Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm A và một cạnh ê ke nằm trên AB, vẽ theo cạnh kia của ê ke đoạn thẳng AD có độ dài bằng 9 cm

Bước 3. Xoay ê ke rồi thực hiện tương tự như ở Bước 2 để được cạnh BC có độ dài bằng 9 cm

Bước 4. Vẽ đoạn thẳng CD.


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi