Bài 13. Bội chung và bội chung nhỏ nhất

Bình chọn:
4.2 trên 91 phiếu
Bội chung và bội chung nhỏ nhất

Lý thuyết Bội chung và bội chung nhỏ nhất Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Bội chung và bội chung nhỏ nhất
Hoạt động 1 trang 53 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Nêu một số bội của 2 và của 3 theo thứ tự tăng dần: b) Tìm các số vừa ở trong hàng thứ nhất vừa ở trong hàng thứ hai. c) Xác định số nhỏ nhất khác 0 trong các bội chung của 2 và 3.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 54 SGK Toán 6 Cánh Diều

Hãy nêu bốn bội chung của 5 và 9.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 54 SGK Toán 6 Cánh Diều

Quan sát bảng sau: a) Viết ba bội chung của 8 và 12 theo thứ tự tăng dần. b) Tìm BCNN(8,12). c) Thực hiện phép chia ba bội chung của 8 và 12 cho BCNN(8,12).

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 54 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tìm tất cả các số có ba chữ số là bội chung của a và b, biết rằng BCNN(a,b)=300.

Xem lời giải

II. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ta thừa số nguyên tố
Luyện tập vận dụng 3 trang 56 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tìm bội chung nhỏ nhất của 12, 18, 27.

Xem lời giải

III. Ứng dụng bội chung nhỏ nhất vào cộng, trừ các phân số không cùng mẫu
Hoạt động 4 trang 56 SGK Toán 6 Cánh Diều

Thực hiện phép tính: 5/12+7/18

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 57 SGK Toán 6 Cánh Diều

Thực hiện phép tính: 11/15/- 3/25+9/10

Xem lời giải

Bài 1 trang 57 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

a) Hãy viết các ước của 7 và các ước của 8. Tìm ƯCLN(7,8) b) Hai số 7 và 8 có nguyên tố cùng nhau không? Vì sao? c) Tìm BCNN(7,8). So sánh bội chung nhỏ nhất đó với tích của hai số 7 và 8.

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Quan sát hai thanh sau: a) Số 0 có phải là bội chung của 6 và 10 không? Vì sao? b) Viết bốn bội chung của 6 và 10 theo thứ tự tăng dần. c) Tìm BCNN(6,10) d) Tìm các bội chung của 6 và 10 mà nhỏ hơn 160.

Xem lời giải

Bài 3 trang 58 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tìm bội chung nhỏ nhất của: a) 7 và 13; b) 54 và 108; c) 21, 30, 70.

Xem lời giải

Bài 4 trang 58 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Thực hiện các phép tính sau: a) 19/48- 3/40; b) 1/6+7/27+5/18

Xem lời giải

Bài 5 trang 58 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Bội chung nhỏ nhất của hai số là 45. Một trong hai số đó là 5. Hãy tìm số còn lại.

Xem lời giải

Bài 6 trang 58 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Câu lạc bộ thể thao của một trường trung học cơ sở có không quá 50 học sinh tham gia. Biết rằng khi chia số học sinh trong câu lạc bộ đó thành từng nhóm 5 học sinh hoặc 8 học sinh thì vừa hết. Câu lạc bộ thể thao đó có bao nhiêu học sinh.

Xem lời giải

Bài 7 trang 58 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Lịch cập cảng của ba tàu như sau: tàu thứ nhất cứ 10 ngày cập cảng một lần; tàu thứ hai cứ 12 ngày cập cảng một lần; tàu thứ nhất cứ 15 ngày cập cảng một lần. Vào một ngày nào đó, ba tàu cùng nhau cập cảng. Sau ít nhất bao nhiêu ngày thì ba tàu lại cùng nhau cập cảng?

Xem lời giải

Có thể em chưa biết trang 58 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1

Một số nước phương Đông, trong đó có Việt nam, gọi tên năm âm lịch bằng cách ghép tên của một trong 10 can (theo thứ tự là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) với tên của một trong 12 chi (theo thứ tự là Tỷ, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Đầu tiên, Giáp được ghép với Tý thành năm Giáp Tý. Cứ 10 năm, Giáp được lặp lại. Cứ 12 năm, Tý được lặp lại:

Xem lời giải