Trả lời Hoạt động 1 trang 53 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

a) Nêu một số bội của 2 và của 3 theo thứ tự tăng dần:

 

b) Tìm các số vừa ở trong hàng thứ nhất vừa ở trong hàng thứ hai.

c) Xác định số nhỏ nhất khác 0 trong các bội chung của 2 và 3.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Điền các bội của 2 và 3 vào bảng

b) Viết các số vừa ở hàng thứ nhất vừa ở hàng thứ 2

c) Viết số nhỏ nhất khác 0 trong các ố tìm được ở câu c

Lời giải chi tiết

a)

Một số bội của 2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20 

Một số bội của 3

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

b) Các số vừa ở hàng thứ nhất vừa ở hàng thứ 2 là: 0, 6, 12, 18.

c) Số nhỏ nhất khác 0 trong bội chung của 2 và 3 là: 6.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu