Giải Bài 1 trang 57 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

a) Hãy viêt các ước của 7 và các ước của 8. Tìm ƯCLN(7,8)

b) Hai số 7 và 8 có nguyên tố cùng nhau không? Vì sao?

c) Tìm BCNN(7,8). So sánh bội chung nhỏ nhất đó với tích của hai số 7 và 8.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Tìm ước của 7 và 8.

- Tìm ước chung của 7 và 8.

- Ước chung lớn nhất là số lớn nhất trong các ước chung tìm được.

b)

- Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ước chung lớn nhất bằng 1.

c)

- Phân tích 7 và 8 ra thừa số nguyên tố.

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

- Chọn lũy thừa với số mũ lớn nhất.

- Lấy tích của các lũy thừa đã chọn.

Lời giải chi tiết

a) Các ước của 7 là 1, 7.

Các ước của 8 là 1, 2, 4, 8.

ƯCLN(7,8) = 1.

b) Hai số 7 và 8 có nguyên tố cùng nhau vì ƯCLN(7,8) = 1.

c)

7 là số nguyên tố nên chỉ có ước nguyên tố là 7.

\(8 = {2^3}\)

\(BCNN(7,8) = {7.2^3} = 56\).

8 . 7 = 56.

=> Bội chung nhỏ nhất của 7 và 8 bằng với tích của chúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu