Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 54 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy nêu bốn bội chung của 5 và 9.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết

Bốn bội chung của 5 và 9 là: 45, 90, 135,180.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu