Bài 4. Hình thang cân

Bình chọn:
4.6 trên 50 phiếu
Hình thang cân

Lý thuyết Hình thang cân Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 105 SGK Toán 6 Cánh diều

Cắt hình thang cân.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 105 SGK Toán 6 Cánh diều

Với hình thang cân ABCD ở Hình 31, thực hiện hoạt động sau: a) Quan sát hai cạnh đáy AB và CD có song song với nhau không. b) Sử dụng thước thẳng (có chia đơn vị) để đo độ dài các cạnh AD và BC, độ dài các đường chéo AC và BD.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Luyện tập vận dụng trang 106 SGK Toán 6 Cánh diều

Cho hình thang cân PQRS có độ dài đáy PQ= 10 cm, đáy RS ngắn hơn đáy PQ là 6 cm, độ dài cạnh bên PS bằng một nửa độ dài đáy PQ. Tính chu vi của hình thang cân PQRS.

Xem lời giải

Bài 1 trang 106 SGK Toán 6 Cánh diều

Với một lần cắt hoặc gấp, hãy tạo ra hình thang cân từ: a) Mảnh bìa có dạng hình tam giác đều; b)Mảnh bìa có dạng hình lục giác đều.

Xem lời giải

Bài 2 trang 106 SGK Toán 6 Cánh diều

Cho hình thang cân ABCD có độ dài đáy AB bằng 4, độ dài đáy CD gấp đôi độ dài đáy AB, độ dài chiều cao AH bằng 3cm. Tính diện tích hình thang cân ABCD.

Xem lời giải

Bài 3 trang 107 SGK Toán 6 Cánh diều

Người ta làm một cái chụp đèn có bốn mặt giống nhau, mỗi mặt có dạng hình thang cân ( Hình 35)

Xem lời giải